Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi

Cihazınıza yüklemiş olduğunuz bu uygulama, Atmosphere Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Atmosphere”) tarafından işletilmekte olan, sağlık meslek mensuplarına (“SMM”) özel olarak hazırlanmış anketlerin ve Tıbbi Ürün tanıtımlarının yer aldığı, üyelik sistemiyle işleyen bir mobil uygulamadır (“UzmanFikir”). Bir başka deyişle, üye olmadığınız müddetçe UzmanFikir’in sağladığı hizmetleri kullanmanız mümkün değildir.

UzmanFikir’in kullanım/üyelik şartları aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır. UzmanFikir’e üye olmakla bu şartların tamamını kabul etmiş sayılırsınız.

TANIMLAR

 • Anket: Çeşitli ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi tanı ve laboratuvar çözümleri, araştırma şirketleri veya Atmosphere tarafından oluşturulan, SMM’lerin ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık hizmetleri sektörleriyle ilintili kimi konulardaki görüşlerini öğrenme ve analiz etme amacı taşıyan sorular bütününü,
 • Anlaşmalı Kuruluş: UzmanFikir üzerinden çeşitli anket çalışmalarına katılmaları sonucunda Üyelerin UzmanFikir hesabına tanımlanacak olan Hediye Puanlar’ın kullanılabileceği, Atmosphere ile anlaşmalı kuruluşları,
 • Yönetmelik: Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’i,
 • Hediye Puan(lar): UzmanFikir üzerinden çeşitli anket çalışmalarına katılmaları sonucunda Üyelerin UzmanFikir hesabına tanımlanacak olan ve Anlaşmalı Kuruluşlar’dan çeşitli mal/hizmet alımı sırasında kullanılabilecek olan indirim hakkı, harcama hakkı ve benzeri tüm hak ve değerleri,
 • Hediye Kupon(lar): Üyelerin UzmanFikir’de kazandıkları Hediye Puanları kullanarak Anlaşmalı Kuruluş’larda kullanılmak üzere edineceği indirim kuponlarını,
 • Bağış Kuponu: Üyelerin UzmanFikir’de katıldıkları anketlerin sonucunda kazandıkları Hediye Puanları bağış olarak kullanmayı seçmesi halinde, bu bağışlar için kullanılacak kuponları, Anlaşmalı Kuruluş’larda kullanılmak üzere edineceği indirim kuponlarını,
 • Kişisel Veri: 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kullanıcı: UzmanFikir’i mobil cihazına indiren ve fakat üyelik başvurusu henüz Atmosphere tarafından onaylanmamış kişileri,
 • Mücbir Sebep: Tarafların kontrolünde olmayan, tabii afet, yangın, patlamalar, iç savaş, savaş, ayaklanma, halk hareketi, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalık, altyapı ve internet çöküntüsü gibi, sözleşmenin ifasını imkansız veya aşırı güç hale getiren sebepleri,
 • Sağlık Meslek Mensubu: Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13. maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını,
 • Tıbbi Ürün: Hastalığı tedavi etmek veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal veya sentetik kaynaklı etkin madde/maddeler kombinasyonunu, enteral beslenme ürününü ve tıbbi mamayı,
 • Üye/Siz: UzmanFikir’i indiren ve üyelikleri Atmosphere tarafından onaylanan kişileri,
 • Advers Olay Bildirim Formu: Üyelerin birtakım Tıbbi Ürünler’in kullanımı sırasında meydana gelen istenmeyen olaylarla ilintili olarak yapmak istediği bildirimin yer aldığı formu,
 • Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek ve/veya tüzel kişileri, ifade etmektedir.

ÜYELİK ŞARTLARI VE KURALLARI

Üye Başvuru Formu

Kullanıcılar, UzmanFikir’e ilk girdiklerinde bildirdikleri telefon numarasına gönderilen kodu UzmanFikir’e girmek suretiyle kayıt olurlar.

Telefon numarasına gönderilen kodla birlikte UzmanFikir'e giriş yapan Kullanıcılar, Üye olma talebinde bulunmak için Başvuru Formu’nu doldurabilirler. Başvuru Formu’nun amacı, Üyelik talebinde bulunan kişilerin kimliklerinin ve mesleki durumlarının belirlenmesi ile gerçekten Sağlık Meslek Mensubu olup olmadıklarının denetlenmesidir.

Üyelik talebi Atmosphere tarafından değerlendirilirken SMM’den birtakım ek bilgi ve belge talebinde bulunulabilir. Bu bilgi ve belgelerin Atmosphere tarafından belirtilen sürede sağlanmaması halinde üyelik talebi reddedilebilir.

Üyelik talebinin Atmosphere tarafından onaylanması durumunda, SMM’ye UzmanFikir içerisinden bir bildirim gönderilir. Onay kararı tamamen Atmosphere'in takdirinde olup, SMM’nin bu konuda herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Üyeliğin onaylanmasından sonra UzmanFikir’in kullanılması, üyenin telefon numarasına SMS olarak gelen onay kodunun ilgili haneye girilmesiyle gerçekleşir. Üyelerin telefon ve SMS güvenlikleri kendi sorumluluklarında olup, bu konuda işbu sözleşmenin ilgili hükümleri saklıdır.

Atmosphere, Üyelik talebinin değerlendirilmesi bakımından herhangi bir süreye tabi değildir. Talep, en kısa sürede değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Başvuru formunda sağlanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca koruma altındadır. Kişisel verilerinize ilişkin ayrıntılı bilgiye ve KVKK kapsamındaki haklarınıza aşağıdaki link aracılığıyla erişebilirsiniz.

Üyelere zaman zaman tanıdıkları diğer SMM’leri davet edebilmeleri için sınırlı sayıda davetiye kodu dağıtabilir. Üyeler bu kodları diledikleri SMM ile paylaşabilir. Davetiye koduyla UzmanFikir’e katılan SMM’lerin üyelik başvuruları, Atmosphere tarafından reddedilebilir.

Üyelik, ilgili üye tarafından dilediği zaman UzmanFikir üzerinden sonlandırılabilir.

Anketler

Üyelik talebi Atmosphere tarafından onaylanan SMM, halihazırda UzmanFikir içerisinde yer alan ve sonradan geliştirilerek Üye’ye sunulacak olan Anketlere katılabilir.

UzmanFikir içerisindeki Anketler, her bir UzmanFikir üyesinin erişimine ayrı ayrı sunulmaktadır. Bir başka deyişle, her Üye’nin her Anket’e erişimi yoktur veya her Üye’ye aynı Anket gönderilmez. Anket içerikleri, ilgili Üye’nin mesleği, uzmanlık alanı, kamu/özel çalışanı olup olmadığı ve benzeri kategorilere göre özel olarak hazırlanmakta ve Üye’nin erişimine açılmaktadır.

Anket sonuçları, Anket’i dolduran Üye’nin ismi ve iletişim verileri açıklanmaksızın, ancak uzmanlık alanı, mesleği, Anketler’e verdiği cevaplar, hangi sorular üzerinde ne kadar vakit harcadığı ve benzeri ayrıntıları KVKK aydınlatma metninde açıklanan kişisel verilerinin başkaca Üye’lerin verileri ile bir araya getirilerek oluşturulan istatistiki şemalar şeklinde ilaç ve araştırma şirketleri başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Anket içeriğini hazırlayan Atmosphere müşterilerine ve/veya çözüm ortaklarına, Yönetmelik kapsamındaki ruhsat/izin sahiplerine veya yine Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli firmalara aktarılabilir.

Anket’i tamamlayan Üye’nin UzmanFikir hesabına, o Anket’e özel olarak belirlenen ve önceden Üye’nin bilgisine sunulan Hediye Puan tutarı tanımlanır.

Anket içeriklerinin hangi gerçek veya tüzel kişi tarafından hazırlandığı bilgisi Üye’ler ile paylaşılmaz.

Hediye Puanlar, Hediye Kuponları ve Bağışlar

Üyeler, kullanımına hak kazandıkları Hediye Puanları, UzmanFikir üzerinde bulunan belirli Hediye veya Bağış Kuponlarına dönüştürebilirler. Üyeler tarafından seçilen kupon, Atmosphere ile ilgili Anlaşmalı Kuruluş arasındaki işbirliği çerçevesinde kullanılabilecektir. Kupona dönüştürülen Hediye Puan tutarı, Üyenin sahip olduğu toplam Hediye Puan tutarından düşülür.

UzmanFikir’den kazanılan hediye puanlar, üyenin hesabına tanımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır. Bu süre içinde kullanılmayan puanlar, bir yılın sona erdiği gün kendiliğinden silinir.

Üyelerin puanlarını dönüştürdüğü Hediye veya Bağış Kuponlarının kullanım koşulları, Anlaşmalı Kuruluşlar tarafından belirlenmektedir. Bu sebeple bu kuponların türleri, içerdikleri hak ve yükümlülükler ile kullanım şartları, her bir Anlaşmalı Kuruluş’a göre değişebilir. Bu değişkenlik sebebi ile Atmosphere'den herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

Hediye/Bağış Kuponlarının kullanılabileceği Anlaşmalı Kuruluşlara ve Hediye/Bağış Kuponu kullanım şartlarına ilişkin bilgiler, UzmanFikir içeriğinde güncel olarak yer almaktadır. Üye’ler UzmanFikir hesaplarına girerek bu bilgilere erişebilirler.

Hediye Puanlar, Kuponlar ve Bağış Kuponları hiçbir surette para, elektronik para, dijital para veya kripto para niteliği taşımamaktadır ve bunlara çevrilemez. Bunların paraya, elektronik paraya veya başkaca bir fiziki/soyut/dijital değere çevrilmesi, Atmosphere’den veya Anlaşmalı Kurumlar’dan talep edilemez. Üyeliğin Hediye Puanlar kullanılmadan önce sonlandırılması durumu da bu kurala tabidir. Üyeliğini sona erdiren SMM’nin henüz kullanmamış olduğu Hediye Puanlar, üyeliğin sona erdirilmesiyle bir daha kullanılamaz ve dönüştürülemez.

Hediye Puanların Bağış Kuponu olarak kullanması halinde, her bir Bağış Kuponu’na ayrı bir kod atanır ve bu kod Üye’ye bildirilir. Bağışlar ilgili derneğe en geç 10 iş günü içinde ve doğrudan UzmanFikir tarafından aktarılır. Üye, yaptığı bağışın derneğe aktarıldığına ilişkin ve üzerinde kendisine bildirilen kodun belirtildiği dekontu en geç 10 iş günü içinde uygulama içinde Bildirimler kısmında görebilir.

Üye’ye ilişkin hiçbir veri ve bilgi bağışta bulunulan derneklerle paylaşılmaz.

Tıbbi Ürün Tanıtımları

UzmanFikir’in temel amacı, Üye’lere yönelik oluşturulan Anketler’e katılım sağlanmasıdır. Ancak bunun yanında, Tıbbi Ürün(ler) hakkındaki güncel gelişmelerden haberdar olmak isteyen Üyeler, UzmanFikir’deki “Mesajlar” sekmesine geçiş yaparak, Tıbbi Ürün tanıtımlarının yer aldığı içerikleri de görüntüleyebileceklerdir. Söz konusu içerikler, kamuya açık değildir; sadece kendi istekleriyle bu içeriklere erişmek isteyen Üyelere açık olacaktır.

Tıbbi Ürün tanıtımlarının içerikleriyle ilgili işbu sözleşmenin 3 numaralı maddesi saklıdır.

Tıbbi Ürün tanıtımlarına erişmek, Üye lehine herhangi bir Hediye Puan ve benzeri hak, alacak veya menfaat doğurmayacaktır.

Tıbbi Ürün tanıtımlarına erişim tamamen Üyenin takdirinde olup, UzmanFikir’i kullanmak için bir ön şart değildir.

Advers Olay Bildirimleri

Üyelere birtakım Tıbbi Ürünler’e ilişkin olarak Advers Olay Bildirim Formları sunulabilecektir. Bu Formları doldurmak Üyelerin takdirindedir. Formların doldurulması neticesinde Üyelerin lehine herhangi bir menfaat veya Hediye Puan sağlanmayacaktır.

Advers Olay Bildirim Formlarında, formu dolduran Üyenin adı-soyadı, ürün adı ve iletişim bilgisi ile hastaya ait ad-soyad baş harfleri, yaş, cinsiyet ve advers olay açıklaması yer alacaktır. Bu veriler, hakkında advers olay bildirimi yapılan Tıbbi Ürün'ün ruhsat sahibi olan firmanın/firmaların Atmosphere tarafından tespit edilebildiği hallerde ruhsat sahibine 1 iş günü içerisinde iletilecektir.

Advers Olay Bildirim Formlarına Üyeler tarafından girilen kişisel verilerin sorumluluğu, öncelikle Üyelerin üzerindedir. Hakkında bildirimde bulunulacak hastanın kişisel verilerinin UzmanFikir ve Tıbbi Ürün'ün ruhsat sahibi ile paylaşılabileceğine ve KVKK’da sayılı diğer hususlara dair hastayı aydınlatma yükümlüğünün yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan ve Atmosphere tarafından ödenmek zorunda kalınan adli ve idari para cezaları, doğrudan veya dolaylı tazminat tutarları, Atmosphere tarafından Üyeye rücu edilebilecektir. Atmosphere’in bu konuda Üyeden talepte bulunması halinde Üye, ilgili talebi başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın eksiksiz şekilde karşılayacaktır.

Üyeler tarafından Advers Olay Bildirim Formları’na girilen veriler, Atmosphere tarafından 10 yıl süreyle saklanacaktır.

Advers Olay Bildirim Formları’na girilen verilerin toplanma amacı ve şekli T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından belirlenmektedir. Bu bakımdan veri sorumlusu formda belirtilen Tıbbi Ürün'ün ruhsat sahibidir. Verilerin ruhsat sahibine aktarıldıktan sonra ne şekilde işlendiğinden Atmosphere sorumlu değildir.

SORUMSUZLUK KAYDI

Anket İçerikleri

Üyelerin erişimine sunulan Anketler, tamamen ilgili Anket’i hazırlayan kişi ve/veya kuruluşların sorumluluğunda olup, Anket içeriklerinin 3. kişilerin haklarını ihlal etmesi veya hukuka/ahlaka aykırı olmasından ötürü Atmosphere’in özen veya denetleme yükümlülüğü de dahil olmak üzere hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Doğrudan Atmosphere’in hazırlamış olduğu anketlere ilişkin sorumluluklar saklıdır.

Anketler, hiçbir surette belirli bir Tıbbi Ürün’ün Üyelere tanıtılması amacı taşımamaktadır. İçeriğinde dolaylı da olsa Tıbbi Ürün tanıtımı içerdiği anlaşılan Anketler, Üyenin Atmosphere’e yapacağı bildirim veya Atmosphere’in yapacağı tespit üzerine derhal UzmanFikir’den kaldırılacaktır.

Hediye Puanlar

Hediye Kuponların gereği gibi kullandırılmasından münhasıran Anlaşmalı Kuruluşlar sorumludur. Üyeler, Hediye Kuponların gereği gibi kullandırılmamasından bahisle Atmosphere’den herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacaklarını gayrikabili rücu kabul ve beyan etmişlerdir.

Tıbbi Ürün Tanıtımları

UzmanFikir’de yer alan ve tamamen Üyelerin takdirine bağlı olarak erişilebilen Tıbbi Ürün tanıtım içeriklerinin mevzuata uygunluğundan içeriği hazırlayan kişiler sorumlu olup; bu içeriklerin mevzuata aykırı olmaları veya 3. kişilerin haklarını ihlal etmelerinden ötürü Atmosphere sorumlu tutulamaz. Atmosphere, yalnızca ilgili tanıtım içeriklerinin UzmanFikir’de yer almasına aracılık eden bir Yer Sağlayıcı konumundadır. Bu bakımdan, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Teknik Problemler

Atmosphere, Atmosphere yöneticileri, işleticileri, bağlantılı şirketleri, kuruluşları ve bunların çalışanları, aşağıdaki hallerde hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz:

Atmosphere Site ve Platformlarında yer alan içeriklerdeki kusur, hata veya eksiklikten,

Kar kayıpları da dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla, Site ve Platform’a erişilememesinden kaynaklandığı iddia edilen her türlü zarar, ziyan ve kayıptan,

Mücbir sebep veya beklenmedik hal neticesinde Atmosphere’in üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirememesinden,

Siber saldırı veya başkaca bir hukuka aykırı eylem neticesinde kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden, ifşa edilmesinden, yok edilmesinden, değiştirilmesinden ve benzeri işlemlere maruz bırakılmasından.

Hesap Güvenliği

Atmosphere, Atmosphere yöneticileri, işleticileri, bağlantılı şirketleri, kuruluşları ve bunların çalışanları, aşağıdaki hallerde hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz:

Oturum açma/kapama işlemlerinin, cihazınızın, SIM kartınızın ve telefon numaranızın fiziksel güvenliğinin sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatmak isteriz.

Cihazınızın, SIM kartınızın veya telefon numaranızın isteğiniz dışında 3. bir kişi tarafından ele geçirilmesi, telefon numaranızı değiştirmeniz veya iptal etmeniz durumunda, en kısa sürede bize UzmanFikir içerisindeki destek bölümünden veya aşağıdaki iletişim adresimizden bildirimde bulunmanızı rica ederiz. Bildiriminizin bize ulaşmasıyla birlikte hesabınızı ve Hediye Puanlarınızı korumak için en yüksek çabayı sarf edeceğiz.

Bildirimde bulunmadığınız takdirde veya herhangi bir sebeple, telefon numaranızın, cihazınızın veya SIM kartınızın sizin dışınızda başkaları tarafından kullanılmasından doğabilecek zarar ve kayıplardan Atmosphere sorumlu değildir.

Cihazınızı, SIM kartınızı veya telefon numaranızı sizin dışınızda kullanan kişiler, UzmanFikir hesabınıza erişerek Hediye Puanlarınızı kullanabilir ya da UzmanFikir’i kullanırken Üyelik Sözleşmesine veya hukuka aykırı edimlerde bulunabilir. 3.5.3 maddesinde belirttiğimiz gibi, tüm bu hallerdeki sorumluluk sizin üzerinizde bulunmaktadır. Bu risklerden kaçınabilmek için, olası cihaz, telefon numarası ve SIM kart değişiklikleri durumunda bizi haberdar etmeniz önem arz etmektedir.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET

UzmanFikir ile bağlantılı tüm yazılı, görsel, işitsel içeriğe, tasarıma ve markaya ilişkin her türlü telif hakkı, patent, ticari marka, tasarım, veri tabanı, know-how hakkından kaynaklanan kullanım, yayın, dağıtım, devir, telif ve benzeri fikri ve sınai haklar münhasıran Atmosphere’e aittir.

Kullanıcıların ve üyelerin UzmanFikir’de bulunan içerikleri, Atmosphere’in önceden alınmış yazılı izni bulunmadıkça kopyalaması, kullanması, dağıtması, çoğaltması, ifşa etmesi, kiralaması veya üzerinde herhangi başka bir hak tesis etmesi yasaktır.

SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ

İşbu Sözleşme kişiye özeldir; hiçbir koşulda Atmosphere yöneticileri/işleticileri tarafından önceden verilmiş yazılı izin olmadıkça 3. kişilere devredilemez ve Sözleşmeden doğan haklar 3. kişilerin lehine tesis edilemez veya kullanımına sunulamaz.

GENEL KULLANIM KURALLARI

UzmanFikir’e ve UzmanFikir’in kullanıcıları ile üyelerine, bilgisayar virüsleri, trojanlar, solucanlar, lisans kontrol programları veya yazılım kilitleri gibi, zararlı içerikler gönderilmesi yasaktır.

Kullanıcıların ve üyelerin UzmanFikir platformlarının herhangi birine kaynak kodlu şekilde erişme hakkı bulunmamaktadır. UzmanFikir ve bağlantılı platformlarında yer alan/sunulan yazılım ve güncellemeler başta olmak üzere, hiçbir bilişim ürünü bileşenlerine ayrılamaz, bunlara ters mühendislik (reverse engineering) uygulanamaz ve bunlar kaynak koda dönüştürülemez.

Kullanıcılar ve Üyeler, Atmosphere veya UzmanFikir ile herhangi bir temsilcilik ilişkisi içerisinde değillerdir. Aksi görüşü içeren veya çağrıştıran hiçbir açıklama yapılamaz, görüntü/ses paylaşılamaz, iletilemez veya çeşitli platformlarda kullanılamaz.

UzmanFikir kapsamında hukuka veya işbu Sözleşmeye aykırı iş ve işlemler yaptığı veya uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edilen Kullanıcıların ve Üyelerin erişimine engellenebilir, bu kullanıcıların/üyelerin Hediye Puanlar’ı herhangi bir tazminat sorumluluğu doğurmaksızın iptal edilebilir ve/veya bu Kullanıcıların/üyelerin bilgileri ilgili idari kurumlar veya yargı mercileri ile paylaşılabilir.

Üyeler’in UzmanFikir’e girmek için belirledikleri telefon numarasının ve bu numaraya UzmanFikir tarafından gönderilen SMS kodunun kullanımının sorumluluğu tamamen Üyeler’e aittir. Üyeler, telefon numarasının veya SMS kodunun üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını öne sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

Kullanıcılar ve Üyeler, UzmanFikir’e veya Atmosphere’e sağladıkları bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmektedir. Bilgilerdeki yanlışlıktan veya eksiklikten doğan her türlü zararı gidermek, yalnızca bu bilgiyi sağlayan Kullanıcının ve Üyenin yükümlülüğündedir.

Kullanıcılar ve Üyeler, 3. bir kişiye ait - özel nitelikli sayılsın ya da sayılmasın - herhangi bir bilgiyi, Anket içeriklerini veya UzmanFikir aracılığıyla edindiği diğer bilgileri - özel nitelikli sayılsın ya da sayılmasın – 3. kişilere iletemez veya dijital/sosyal ortamlarda paylaşamaz. UzmanFikir’de yer alan bilgiler ile görsel/işitsel ürünler, kopyalanamaz ve dijital veya fiziksel ortamlardaki bir başka mal/hizmet sağlama işleminde kullanılamaz.

UzmanFikir’de yer alan Tıbbi Ürün tanıtımları ve anket içerikleri kamuya açık değildir, yalnızca UzmanFikir Üyelerine erişimine açıktır. Bu sebeple ilgili tanıtımları ve/veya içerikleri görsel veya işitsel, doğrudan veya dolaylı yollarla kamuya veya UzmanFikir üyesi olmayan üçüncü bir kişiye veya kuruma bildiren Üyeler, bu durumdan kaynaklanabilecek kar kaybı da dahil olmak üzere tüm doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, adli ve/veya idari yaptırımlardan münhasıran sorumlu olacaktır.

Kullanıcılar ve Üyeler, 3. kişilere ait gizlilik hakları, ticari haklar ve fikri – sınai haklar başta olmak üzere, herhangi bir hakkı zedeleyen hiçbir veri, içerik veya malzeme yayınlayamaz, paylaşamaz ve iletemez. Bu kuralın ihlal edildiğini düşünen kişiler, Atmosphere ile iletişime geçerek şikayetlerini bildirmelidir.

Kullanıcılar ve Üyeler, işbu genel kullanım kurallarına aykırı davranışları sebebiyle Atmosphere’in uğradığı bütün zarardan ve kaybedilen kardan sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.

Bu Sözleşme, taraflar arasında akdedilmiş önceki tarihli tüm sözleşmeleri bertaraf eder. Sözleşmenin yürürlük tarihi, üyeliğin onaylandığı tarihtir.

YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşmeden doğan tüm yükümlülükler Türk hukukuna tabi olup, herhangi bir uyuşmazlık durumunda İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Bize Ulaşın

Her türlü istek, öneri veya şikayetinizle ilgili olarak destek sayfamızdaki formu doldurarak, UzmanFikir içerisindeki destek bölümünden anonim olarak veya katilimcihizmetleri@uzmanfikir.net adresine mail atabilir, dilerseniz şirket merkezimize posta gönderebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Atmosphere Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

MERSİS NO 0103-1286-8530-0001
Adres İdealtepe Mah. Dik Sk. No: 13/2 34841 Maltepe, İstanbul
E-posta katilimcihizmetleri@uzmanfikir.net
Telefon +90 216 573 5555
E-Tebligat adresi 25878-69864-13153

BİZE KATILIN

UzmanFikir siz değerli sağlık meslek mensuplarımızın görüşlerini, bu görüşlere en çok ihtiyaç duyan kurumlara, ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerine en etkin şekilde ulaştırırken size hediye çekleri ve bağış yapabileceğiniz puanlar kazandıran anket ve iletişim uygulamasıdır.

UzmanFikir'i hemen indirin!

Kimler katılabilir?

 • Hekimler
 • Diş hekimleri
 • Eczacılar
 • Hemşireler, hasta bakıcılar, tıbbi sekreterler
 • Tüm diğer sağlık meslek mensupları